Про ліквідацію Міжшкільного ресурсного центру

Баришівської селищної ради

З метою оптимізації та затвердження попередньої мережі закладів освіти Баришівської селищної ради на 2023/2024 н.р., можливості збільшення навантаження педагогічних працівників для викладання трудового навчання в закладах загальної середньої освіти громади, можливості завчасно завершити навчання за напрямком «Автосправа» для вже набраної групи здобувачів освіти МРЦ Баришівської селищної ради та з метою раціонального використання коштів місцевого бюджету, завчасного врахування думки жителів Баришівської територіальної громади відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради просить Вас оприлюднити попередній проєкт рішення «Про ліквідацію Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради», що додається.

Нормативно-правова база щодо ліквідації Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради: відповідно до ч.2 ст.25 Закону України «Про освіту» - засновник закладу освіти приймає рішення про ліквідацію закладу освіти, розділу VII «Ліквідація або реорганізація МРЦ» Положення про міжшкільний ресурсний центр, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.11.2018 № 1221, - рішення про ліквідацію МРЦ приймає Засновник та здійснює її згідно з чинним законодавством, розділ IX «Реорганізація або ліквідація навчального закладу» Статуту міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради, затвердженого рішенням Баришівської селищної ради від 25.05.2020 № 1364-30-07, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну освіту)», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказів Міністерства освіти та науки України від 09.11.2018 № 1221 «Про затвердження Положення про міжшкільний ресурсний центр», від 03.06.2019 № 77 «Про внесення змін до Положення про міжшкільний ресурсний центр», враховуючи висновки та рекомендації комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення Баришівської селищної ради, Баришівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити діяльність Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради (код ЄДРПОУ 25303003, місцезнаходження: 07501, Київська область, Баришівський район, смт Баришівка, вул. Центральна, 66) шляхом ліквідації.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення діяльності Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради.

3. Затвердити склад комісії з припинення діяльності Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради (Додаток 1).

4. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: 07501, Київська область, Броварський район, смт Баришівка, пров. Банний, 3-а.

5. Встановити строки заявлення кредиторами вимог до Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради: два місяці з дня оприлюднення рішення щодо припинення такої юридичної особи.

6. Ліквідаційній комісії з припинення діяльності Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради:

6.1. здійснити ліквідацію Міжшкільного ресурсного центру згідно чинного законодавства до 01.12.2023;

6.2. провести інвентаризацію активів і пасивів (зобов'язань) та оцінку майна Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради;

6.3. покласти відповідальність за зберігання будівлі та матеріальних цінностей, що перебували у підзвітності керівника юридичної особи, що припиняється, на відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради;

6.4. зняти Міжшкільний ресурсний центр Баришівської селищної ради з обліку в органах Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України, в уповноважених організаціях фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

6.5. передати до відповідної архівної установи документи довгострокового зберігання про діяльність юридичної особи, що ліквідовується.

7. Голові Ліквідаційної комісії Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради (______) протягом трьох робочих днів, з моменту прийняття даного рішення, повідомити державного реєстратора про ліквідацію закладу та надати для цього всі необхідні документи для реєстрації змін.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення Баришівської селищної ради.

Селищний голова Олександр ВАРЕНІЧЕНКО

П Р О Є К Т Р І Ш Е Н Н Я

______________2023 року № п р о є к т

Про ліквідацію Міжшкільного ресурсного центру

Баришівської селищної ради

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну освіту)», , Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказів Міністерства освіти та науки України від 09.11.2018 № 1221 «Про затвердження Положення про міжшкільний ресурсний центр», від 03.06.2019 № 77 «Про внесення змін до Положення про міжшкільний ресурсний центр», враховуючи висновки та рекомендації комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення Баришівської селищної ради, у зв'язку з впорядкування мережі закладів освіти Баришівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити діяльність Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради (код ЄДРПОУ 25303003, місцезнаходження: 0751, Київська область, Баришівський район, смт Баришівка, вул. Центральна, 66) шляхом ліквідації.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення діяльності Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради.

3. Затвердити склад комісії з припинення діяльності Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради (Додаток 1).

4. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: 07501, Київська область, Броварський район, смт Баришівка, пров. Банний, 3-а.

5. Встановити строки заявлення кредиторами вимог до Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради: два місяці з дня оприлюднення рішення щодо припинення таких юридичних осіб.

6. Ліквідаційній комісії з припинення діяльності Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради:

6.1. здійснити ліквідацію Міжшкільного ресурсного центру згідно чинного законодавства до 01.12.2023;

6.2. провести інвентаризацію активів і пасивів (зобов'язань) та оцінку майна Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради;

6.3. покласти відповідальність за зберігання будівлі та матеріальних цінностей, що перебували у підзвітності керівника юридичної особи, що припиняється, на відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради;

6.4. зняти Міжшкільний ресурсний центр Баришівської селищної ради з обліку в органах Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України, в уповноважених організаціях фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

6.5. передати до відповідної архівної установи документи довгострокового зберігання про діяльність юридичної особи, що ліквідовується.

7. Голові Ліквідаційної комісії Міжшкільного ресурсного центру Баришівської селищної ради (______) протягом трьох робочих днів, з моменту прийняття даного рішення, повідомити державного реєстратора про ліквідацію закладу та надати для цього всі необхідні документи для реєстрації змін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення Баришівської селищної ради.

Селищний голова Олександр ВАРЕНІЧЕНКО

*текст проєкту рішення є орієнтовним та може бути зміненим на етапі прийняття рішення, при цьому рішення за своїм змістом в частині порушеного питання не може відрізнятися відносно проєкту, а сам проєкт відображає наміри засновника закладу освіти

Р І Ш Е Н Н Я

Про ліквідацію філії Подільська гімназія опорного закладу освіти «Волошинівський ліцей імені героя України Руслана Лужевського»

Баришівської селищної ради

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 532 «Про затвердження Положення про опорний заклад освіти», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділу 8 від_________№_________«Положення про філію Подільська гімназія опорного закладу освіти «Волошинівський ліцей імені героя України Руслана Лужевського» Баришівської селищної ради», враховуючи висновки та рекомендації комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення Баришівської селищної ради, у зв'язку з відсутністю у філії частини класів, що не дозволяє дітям села Поділля здобувати освіту за місцем проживання, з метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг та впорядкування мережі закладів освіти Баришівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити діяльність філії Подільська гімназія опорного закладу освіти «Волошинівський ліцей імені героя України Руслана Лужевського» Баришівської селищної ради (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 41551684, місцезнаходження: 07561, Київська область, Броварський район, с. Поділля, вул. Шкільна, 3) шляхом ліквідації.

2. Внести зміни до установчих документів та затвердити нову редакцію Статуту опорного закладу освіти «Волошинівський ліцей імені героя України Руслана Лужевського» Баришівської селищної ради (код ЄДРПОУ 20583110) у зв'язку з ліквідацією філії.

3. Керівнику опорного закладу освіти «Волошинівський ліцей імені героя України Руслана Лужевського» Баришівської селищної ради (Полуцькій В.В.) протягом трьох робочих днів, з моменту прийняття даного рішення, повідомити державного реєстратора про ліквідацію філії та надати для цього всі необхідні документи для реєстрації змін.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення Баришівської селищної ради.

Селищний голова Олександр ВАРЕНІЧЕНКО

Р І Ш Е Н Н Я

Про перепрофілювання (зміну типу) та найменування

Перемозького ліцею Баришівської селищної ради

Відповідно до ст. 9 та п.13 ч.3 розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту», ст. 32, 34, 35, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення Баришівської селищної ради та з метою сприяння розвитку системи освіти, поліпшення якості освітніх послуг та приведення установчих документів закладів загальної середньої освіти у відповідність до норм чинного законодавства, Баришівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Перепрофілювати (змінити тип) без зміни організаційно-правової форми та перейменувати Перемозький ліцей Баришівської селищної ради (код ЄДРПОУ 20619724, місцезнаходження: 07510, Київська область, Броварський район, с. Перемога, вул. Старокиївська, 8) на Перемозьку гімназію Баришівської селищної ради.

2. Внести зміни до Статуту закладу освіти, з урахуванням перейменування, та затвердити його в новій редакції, що додається.

3. Керівнику закладу освіти подати в установленому порядку документи для державної реєстрації Статуту Перемозької гімназії Баришівської селищної ради у новій редакції, з правом передоручення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення Баришівської селищної ради.

Селищний голова Олександр ВАРЕНІЧЕНКО

Р І Ш Е Н Н Я

Про перепрофілювання (зміну типу) та найменування

Коржівського ліцею Баришівської селищної ради

Відповідно до ст. 9 та п.13 ч.3 розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту», ст. 32, 34, 35, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення Баришівської селищної ради та з метою сприяння розвитку системи освіти, поліпшення якості освітніх послуг та приведення установчих документів закладів загальної середньої освіти у відповідність до норм чинного законодавства, Баришівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Перепрофілювати (змінити тип) без зміни організаційно-правової форми та перейменувати Коржівський ліцей Баришівської селищної ради (код ЄДРПОУ 20619718, місцезнаходження: 07544, Київська область, Броварський район, с. Коржі, пл. Миколи Семеняки, 2) на Коржівську гімназію Баришівської селищної ради.

2. Внести зміни до Статуту закладу освіти, з урахуванням перейменування, та затвердити його в новій редакції, що додається.

3. Керівнику закладу освіти подати в установленому порядку документи для державної реєстрації Статуту Коржівської гімназії Баришівської селищної ради у новій редакції.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення Баришівської селищної ради.

Селищний голова Олександр ВАРЕНІЧЕНКО

статут КОРЖІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (увкладенні)
-----------------------------------------------------------------

ОГОЛОШЕННЯ

З метою приведення у відповідність до законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» установчих документів закладів, що забезпечують здобуття особами початкової, базової та профільної середньої освіти Баришівською селищною радою восьмого скликання було прийнято:

- рішення від 24.06.2022 № 1171-23-08, яким вирішено реорганізувати Селичівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Баришівської селищної ради (код ЄДРПОУ 20616105, юридична адреса: 07525, Київська область, Броварський район, с. Селичівка, вул. Незалежності, 47-б, телефон (04576) 2-16-13)шляхом приєднання до Баришівського навчально-виховного комплексу «гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Баришівської селищної ради з подальшим створенням опорного закладу освіти «Баришівський ліцей» Баришівської селищної ради з філією Селичівська гімназія опорного закладу освіти «Баришівський ліцей» Баришівської селищної ради;

- рішення від 24.06.2022 № 1172-23-08, яким вирішено реорганізувати Гостролуцький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Баришівської селищної ради (код ЄДРПОУ 20619701, юридична адреса: 07520, Київська область, Броварський район, с. Гостролуччя, вул. Якова Богдана, 10, телефон (04576) 2-45-69) та Рудницький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Баришівської селищної ради (код ЄДРПОУ 20583280, юридична адреса: 07512, Київська область, Броварський район, с. Рудницьке, вул. Шевченка, 4-а, телефон (04576) 3-92-71) шляхом приєднання до Селищанського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Баришівської селищної ради з подальшим створенням опорного закладу освіти «Селищанський ліцей» Баришівської селищної ради з філією Гостролуцька початкова школа опорного закладу освіти «Селищанський ліцей» Баришівської селищної ради та філією Рудницька гімназія опорного закладу освіти «Селищанський ліцей» Баришівської селищної ради;

- рішення від 24.06.2022 № 1173-23-08, яким вирішено реорганізувати Паришківський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Баришівської селищної ради (код ЄДРПОУ 20619411, юридична адреса: 07522, Київська область, Броварський район, с. Паришків, вул. Центральна, 38, телефон (04576) 3-23-17)шляхом приєднання до Лукашівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Баришівської селищної ради з подальшим створенням опорного закладу освіти «Лукашівський ліцей» Баришівської селищної ради з філією Паришківська гімназія опорного закладу освіти «Лукашівський ліцей» Баришівської селищної ради,

що сприятиме рівному доступу дітей до якісної освіти незалежно від місця проживання, ефективному використанню кадрового потенціалу Баришівської територіальної громади, а також освітньої матеріально-технічної бази.

Місцезнаходження ліквідаційної комісії: 07501 Київська область, Броварський район, смт Баришівка, пров. Банний, 3-а.

Вимоги кредиторів до закладів, що реорганізовуються, приймаються протягом двох місяців з дати публікації цього повідомлення.

-------------------------------------------------------------------

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради повідомляє жителів Баришівської громади, що відповідно до розпорядження голови Баришівської селищної ради від 01.06.2022 № 48-03-03 «Про проведення громадського обговорення по визначенню опорних закладів освіти та їх філій» відбудуться громадські обговорення у визначені дні та години:

1. 14 червня 2022 року о 15 годині на базі Селичівського сільського клубу (с. Селичівка, вул. Гоголя, 1)

2. 15 червня 2022 року о 15 годині на базі Селищанського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради (с. Селище, вул. Паризької Комуни, 21)

3. 16 червня 2022 року о 15 годині на базі Паришківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради (с. Паришків, вул. Центральна, 38)

Баришівська селищна рада оголошує конкурс на посаду завідувача філією Бзівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок»

Місцезнаходження закладуКиївська область, Броварський район,с. Бзів, вул. Свято –Миколаївська, 30

Найменування посади та умови оплати праці

Завідувач Бзівською філією опорного закладу освіти « Морозівський навчально-виховний комплекс ім. Д. Поповича», посадовий оклад завідувача –6461, 00 грн.

Кваліфікаційні вимоги

Відповідно до п. 2 ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту» «Посаду керівника закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків».

Для участі у конкурсі подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», за встановленою формою ;

- автобіографію або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Місце подання документів Київська область, Баришівський район,

смт Баришівка, провулок Банний, 3

відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баришівської селищної ради

Кінцевий термін подання документів – 08 листопада 2021 року

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

20.10.21. –08.11.21. - прийняття документів від осіб, які виявили бажання

взяти участь у конкурсі;

09.11.21. –10.11.21. - перевірка поданих документів на відповідність

установленим законодавством вимогам та допущення

кандидатів до участі у конкурсному відборі;

11.11.21. - ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його

трудовим колективом та представниками батьківського

самоврядування закладу

12.11.21. , 10.00. - проведення конкурсного відбору

( Місце проведення : смт Баришівка, вул. Центральна. 27 )

12.11.21. – -визначення переможця конкурсу

16.11.21. - оприлюднення результатів конкурсу

Документи для участі у конкурсі та інформацію щодо проведення конкурсного відбору надаватиме секретар конкурсної комісії

Бородуліна Вікторія Володимирівна

Контакти : тел.045 ( 76 ) 5 – 15 -48

osvita@baryshivska-gromada.gov.ua

Підстава : рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради від 19.10.21. № 242 «Про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Баришівської селищної ради».

-------------------------------------------------------------------
План розвитку опорного закладу Морозівського навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів – ясла-садок» імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради (у вкладенні)

---------------------------------------------------------------------------------

Оголошення!

Відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради повідомляє, що відповідно до рішення Баришівської селищної ради від 21.05.2021 № 538-09-08 «Про Умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти та затвердження складу конкурсної комісії» 17 червня 2021 року о 17 годині в актовій залі Сезенківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради (с. Сезенків, вул. Центральна, буд. 31) відбудуться громадські слухання з наступних питань:
- реорганізація Сезенківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради шляхом приєднання до Морозівського навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів – ясла-садок» імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради;
- визначення опорним закладом Морозівського навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів – ясла-садок» імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради.

До участі у громадських слуханнях запрошуються жителі с. Сезенків. Додаткову інформацію щодо громадських слухань ви можете отримати за телефоном: (04576) 5-38-48.

Оголошення!

Відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради повідомляє, що відповідно до рішення Баришівської селищної ради від 21.05.2021 № 538-09-08 «Про Умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти та затвердження складу конкурсної комісії» 22 червня 2021 року о 17 годині в актовій залі Морозівського навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів – ясла-садок» імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради (с. Морозівка, вул. Садова, буд. 15-а) відбудуться громадські слухання з наступних питань:
- визначення опорним закладом Морозівського навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів – ясла-садок» імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради;
- реорганізація Бзівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради шляхом приєднання до Морозівського навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів – ясла-садок» імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради;
- реорганізація Сезенківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради шляхом приєднання до Морозівського навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів – ясла-садок» імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради.

До участі у громадських слуханнях запрошуються жителі с. Морозівка. Додаткову інформацію щодо громадських слухань ви можете отримати за телефоном: (04576) 5-38-48.

Оголошення!

Відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради повідомляє, що відповідно до рішення Баришівської селищної ради від 21.05.202 № 538-09-08 «Про Умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти та затвердження складу конкурсної комісії» 16 червня 2021 року о 17 годині в актовій залі Бзівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради (с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, буд. 30) відбудуться громадські слухання з наступних питань:
- реорганізація Бзівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради шляхом приєднання до Морозівського навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів – ясла-садок» імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради;
- визначення опорним закладом Морозівського навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів – ясла-садок» імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради.

До участі у громадських слуханнях запрошуються жителі с. Бзів. Додаткову інформацію щодо громадських слухань ви можете отримати за телефоном: (04576) 5-38-48.

-----------------------------------------------------------------

Оголошення про проведення конкурсу

Баришівська селищна рада оголошує конкурс

на посаду директора Волошинівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

імені Героя України Руслана Лужевського

Місцезнаходження закладуКиївська область, Броварський район, с. Волошинівка, вул. Шкільна, будинок 15 volohnvk@ukr.net

Найменування посади та умови оплати праці

директор Волошинівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок» імені Героя України Руслана Лужевського, посадовий оклад директора – 7449, 00 грн.

Кваліфікаційні вимоги

Відповідно до п. 2 ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту» «Посаду керівника закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків».

Для участі у конкурсі подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», за встановленою формою ;

- автобіографію або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Місце подання документів Київська область, Баришівський район,смт Баришівка, провулок Банний, 3 відділосвіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Кінцевий термін подання документів – 22 червня 2021 року

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

03.06.21. –22.06.21. - прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

23.06.21. –25.06.21. - перевірка поданих документів на відповідність

установленим законодавством вимогам та допущення

кандидатів до участі у конкурсному відборі;

25.06.21 - ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу

02.07.21. , 10.00. - проведення конкурсного відбору

( Місце проведення : смт Баришівка, вул. Центральна. 27 )

02.07.21. – -визначення переможця конкурс

06.07.21. - оприлюднення результатів конкурсу

Документи для участі у конкурсі та інформацію щодо проведення конкурсного відбору надаватиме секретар конкурсної комісії

Бородуліна Вікторія Володимирівна

Контакти : тел.045 ( 76 ) 5 – 15 -48 osvita@baryshivska-gromada.gov.ua

Підстава : рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради від 02.06.21. № 140 «Про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Баришівської селищної ради».

----------------------------------------------------------------------

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на виконання протокольного рішення позачергового засідання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баришівської селищної ради від 02.04.2021 № 11 відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради повідомляє про те, що прийом громадян проводиться лише в телефонному режимі або листуванням по електронній пошті. В разі необхідності передачі документів особисто, необхідно зателефонувати керівнику ВОМС або в приймальню і до Вас вийде працівник, якому можна буде їх передати.

Номера телефонів для зв'язку:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради - Сергій Валерійович ЩЕРБАК (067-68-01-001);

Приймальня ВОМС – 04576-5-38-48.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Міністерство цифрової трансформації звертається з проханням посприяти й долучитися до інформування населення про проєкт єМалятко.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини”, рік тому було запущено єМалятко — першу комплексну послугу за життєвою подією. Завдяки їй батьки новонароджених дітей за однією заявою можуть отримати одночасно до 9 державних послуг від різних органів влади.

Щорічно в Україні народжується близько 400 тисяч немовлят. Раніше, щоб отримати необхідні послуги, батькам доводилося до 11 разів відвідувати установи, надавати близько 37 документів та витрачати на це все понад 10 годин. єМалятко надає можливість отримати бажані послуги за 20 хвилин за однією заявою в пологовому будинку, відділах ДРАЦС, ЦНАП або на Порталі Дія.

Міністерство прагне, щоб якомога більша кількість українських батьків дізналася про єМалятко та скористалася послугою. Для інформування про наявні можливості для українців Міністерство цифрової трансформації запускає рекламну кампанію (соціальну рекламу) з серією інформаціиних матеріалів про комплексну послугу єМалятко. За цим посиланням ви знайдете: Постер-інфографіку, що підкаже батькам покроково, як отримати послугу єМалятко і які документи з собою мати.

------------------------------------------------------------------------------------------

Відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради інформує про те, що з 03.11.2020 року серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Баришівської ОТГ буде проводитись конкурс «Люби і знай свій рідний край». Лист ТОВ «Центр Екологічної освіти та інформації» і Положення про конкурс додається. (вкладення)

---------------------------------------------------------------------------------------

Шановні колеги!

За ініціативою Федерації волейболу України, з метою обміну досвідом та покращення навчально-тренувальної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах, закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю, спортивних клубах областей, міст та інших спортивних організаціях з 14 по 16 серпня 2020 року в м. Черкасах відбудеться семшар «Розвиток фізичних якостей волейболістів в передзмагальний період підготовки команд».

Запрошуємо представників команд, тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю взяти участь у цьому заході.

Витрати - за рахунок організації, що відряджає.

Реєстрація для участі в нараді за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpOLSfjOG9_gig_w3IUzh4jbZ6YvAZOyG UGwslyjsi5Va745By81A/viewform.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

14-16 серпня 2020 року, м. Черкаси

Проводить: Вадим Містечкін - тренер з фізичної підготовки національних збірних команд України з волейболу.

14 серпня (м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, пляж «Живчик», трибуни на футбольному стадіоні):

17:00 - 19:00 год. - відкрите тренування команди; 19:00-20:00 год. - обговорення цілей, завдань тренування та відповіді на запитання.

15 серпня (м. Черкаси, вул. Смілянська, 132/3, Черкаський міський парк «Перемога» (біля озера)):

10:00 - 12:00 год. - відкрите тренування команди; 12:00-14:00 год. - обговорення тренування.

16 серпня (м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, пляж «Живчик», трибуни на футбольному стадіоні):

9:00 -11:00 год. - відкрите тренування команди; 11:00 — 13:00 год. - обговорення тренування.

--------------------------------------------------------------------

Відділ освіти, молоді та спорту повідомляє, що післяя засідання ТЕБ та НС Баришівської селищної ради, яке відбулося 30 липня 2020 року на виконання протокольного рішення попереднього засідання ( червень 2020 року ) заклади дошкільної освіти Баришівської селищної ради зможуть відновити освітню діяльність з 17 серпня 2020 року. За цей період з 03 по 07 серпня 2020 року закладами дошкільної освіти будуть виконані ряд заходів щодо підготовки ЗДО Баришівської селищної ради до функціонування в умовах адаптованого карантину.

За цей час більшість працівників повернуться з основних відпусток. Відділ освіти проведе інструктивно-методичну нараду, закупівлю продуктів харчування, укладення договору з відповідною оплатою про відбір проб води та до 14.08.2020 комісійно з фахівцями державних установ обстежать кожен заклад й поінформує про результати обстеження готовності дошкільних установ на засіданні ТЕБ та НС Баришівської селищної ради, а Уряд з 1 серпня 2020 за новими правилами визначить територіальні показники за критеріями, що дозволить приймати рішення відповідно до ситуації, адже Кабмін продовжив карантин до 31 серпня. Ми нагадуємо умови дотримання правил карантину під час функціонування дошкільного закладу зокрема:

Для дітей:

■ температурний скринінг (перед прийомом та кожні 4 години);

■ навчання заходам безпеки в ігровій формі;

■ гнучкий графік прогулянок та занять;

■ максимально можливе дистанціювання;

■ обмежена кількість занять та ігор з фізичним контактом,

■ обмежене одночасне харчування та перебування 36 одним столом;

■ забороно м'яких іграшок;

■ збільшення кількості прогулянок і занять просто неба.

Для супроводжуючих осіб:

■ обов'язково маски або респіратори;

■ заборона масових заходів за участю батьків;

■ ранковий прийом та передача дітей в кінці дня на вулиці;

■ батьківські збори - дистанційно;

батьки мають надати письмову згоду про дотримання правил відвідування садочку під час послаблення карантину.

Для працівників:

температурний скринінг перед початком зміни;

дезінфекція поверхонь кожні 2 години та після занять;

вологе прибирання з дезінфектором в кінці зміни;

регулярне провітрювання приміщення;

миття рук і обробка дезінфектором мінімум що 2 години;

місячний запас засобів індивідуального захисту;

рідке мило та паперові рушники в санвузлах;

утримання від контакту з хворими;

самоізоляція при симптомах респіраторного захворювання.

Інформуємо про прийняте протокольне рішення на засіданні ТЕБ та НС Баришівської селищної ради про відновлення проведення комплексного психолого –педагогічного обстеження дітей з особливими освітніми потребами фахівцями інклюзивно-ресурсного центру Баришівської селищної ради.

Бажаємо всім міцного здоров'я!

----------------------------------------------------------------

Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання в закладах освіти у 2020/2021 навчальному році (вкладення 11)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради інформує, що в Україні у зв'язку з карантином склалася ситуація, коли громадяни України, які закінчують у червні-липні 2020 року заклади освіти, підлягають призову на строкову військову службу, що може призвести до порушення конституційних прав громадян України на здобуття наступного ступеня освіти. Тому, Указом Президента України від 23 березня 2020 року № 103 «Про внесення змін до Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13» перенесено строки проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу з квітня – червня на травень – липень 2020 року.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Шановні жителі громади, які мають 10-18 років! Саме для Вас в переддень святкування Дня Конституції України відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради оголошує фотоконкурс на тему "Мої права". Все, що потрібно Вам зробити - це продумати сюжет та сфотографуватися на теми з таких номінацій:

- право на освіту

- право на відпочинок та дозвілля

- право на безкоштовну медицину

- право на розвиток талантів та здібностей

- право на сім'ю

Власне фото розміщувати під відповідним постом в соціальній мережі «Facebook» в групі «Відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради». Конкурс триватиме з 22.06. по 29.06.2020 року. Чекаємо на Ваші креативні фотороботи!!!

(вкладення)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Сприяння запобіганню та протидії булінгу (цькуванню) в закладах освіти. (вкладення 7,8,9.)

Кiлькiсть переглядiв: 543